Remeha Calenta 40L CW6 cv ketel

⁣Remeha Calenta 40L CW6 is een‍ populaire en betrouwbare ⁣cv-ketel die‍ gebruikt wordt door veel⁤ huishoudens‌ in Nederland. Deze⁣ krachtige ketel is ⁤ontworpen om een efficiënte en betrouwbare verwarmingsoplossing⁢ te bieden. Echter, net als⁢ bij elk technisch apparaat, kunnen‌ er soms problemen of storingen optreden. In dit‍ artikel zullen we enkele⁤ van de‍ veel voorkomende ​problemen en ⁢storingen bespreken die zich⁣ kunnen voordoen bij de⁣ Remeha Calenta‍ (ACE) 40L CW6. Het doel is om u als eigenaar te informeren over deze kwesties, zodat u⁤ weet‍ wat u ‍kunt‍ verwachten en welke mogelijke oplossingen er ‍zijn. ‍Lees verder om ‌meer ⁣te weten te komen over de mogelijke ⁢problemen en storingen⁢ van ⁤de Remeha Calenta 40L CW6.

Veelvoorkomende problemen met de Remeha Calenta 40L​ CW6

De Remeha Calenta ‌40L CW6 is een veelgebruikte cv-ketel in Nederland. Echter, zoals ‍elk technisch apparaat kan ook deze ​ketel ​te maken ‌krijgen met⁤ verschillende problemen‍ en storingen. Een veelvoorkomend probleem is​ bijvoorbeeld een storing in de⁤ ontsteking. Dit kan ertoe leiden dat de ketel niet aanslaat en er ⁣dus ⁣geen warm water of verwarming is. ⁣Ook kan er sprake zijn van een ‍ defecte⁤ driewegklep, waardoor het warme‌ water niet goed wordt verdeeld over de radiatoren⁣ of de ‍warmwatervoorziening.

Andere veelvoorkomende ⁢storingen zijn:

 • Een foutcode op het display, vaak veroorzaakt ⁢door een communicatiefout ‍ tussen verschillende onderdelen van de ketel.
 • Problemen met de druk in het systeem, zoals een ⁢te hoge of ‍te lage waterdruk.
 • Een verstopte sifon, wat​ kan leiden ⁣tot waterlekkage en schade aan de ketel of omliggende gebieden.

Al deze problemen​ kunnen ⁢leiden tot verminderde efficiëntie, ongemak​ en in sommige gevallen zelfs tot gevaarlijke situaties. Het⁤ is daarom belangrijk om bij twijfel​ altijd een⁣ erkende​ monteur ⁤te ⁣raadplegen.

blokdiagram remeha calenta 40l ace

Oorzaken⁢ van storingen​ bij ‌de Remeha Calenta Ace 40L CW6

Het kan ‍verschillende oorzaken hebben als uw ⁤Remeha Calenta 40L CW6-ketel storingen⁤ vertoont. Een veelvoorkomende oorzaak ⁢is ‌een verstopte warmtewisselaar. Door ‍ophoping van vuil en kalk kan de warmtewisselaar minder efficiënt werken, wat kan leiden ⁤tot oververhitting en uiteindelijk een storing. ⁤Een andere mogelijkheid is ‌een defecte sensor of regelklep, waardoor de ketel niet meer goed kan‌ functioneren.

Enkele specifieke oorzaken van storingen kunnen zijn:

 • Verstoppingen in het systeem, zoals vuil of lucht in ⁣de leidingen.
 • Slijtage aan onderdelen zoals de pomp of het expansievat.
 • Elektronische problemen, zoals⁢ een falende printplaat of ⁤sensoren.
 • Onjuiste waterdruk, die ofwel te laag of te ​hoog kan⁣ zijn.

Door regelmatig onderhoud ⁣uit te voeren en⁣ de ketel te laten controleren⁣ door​ een professionele monteur,​ kunnen​ veel van deze problemen voorkomen⁢ worden.

onderdelen benamingen remeha calenta ace 40l cw6

Stappenplan voor het ⁣oplossen van problemen met de ‌Calenta ACE

Wanneer u problemen ervaart met de Remeha Calenta 40L CW6 ⁤is het van belang dat u ⁣stap voor stap te⁢ werk gaat om ⁢de oorzaak van de ⁢storing te achterhalen en deze op te⁣ lossen. Hieronder vindt u een stappenplan⁢ dat u ⁤hierbij kan helpen.

 • Controleer de stroomvoorziening: Zorg ervoor dat de‌ ketel correct is ⁢aangesloten op ⁢de stroomvoorziening en dat er geen sprake is van een stroomstoring in uw woning.
 • Reset de‌ ketel: Soms kan het resetten van de ‍ketel al voldoende ‍zijn om de storing op te lossen. Dit doet u door de resetknop op de ketel ⁣in te ⁢drukken.
 • Controleer de waterdruk: Een‍ te lage waterdruk kan ervoor zorgen dat de ‌ketel niet goed functioneert. Controleer de‍ waterdruk en vul‌ indien nodig het systeem‌ bij.
 • Controleer de foutcodes: De Remeha Calenta ⁢40L CW6 geeft foutcodes weer op⁤ het display. Raadpleeg de handleiding ⁢om te achterhalen‌ wat de foutcode betekent en volg de ⁢aanbevolen oplossingen.

Het ​is belangrijk ‍dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert‍ en bij twijfel altijd ⁢een erkende monteur inschakelt. Zij ‍hebben ⁢de kennis en⁢ ervaring om de problemen met uw‍ Remeha Calenta 40L CW6 snel​ en vakkundig op⁢ te lossen.‍ Zo voorkomt u verdere schade aan de ketel en bent u verzekerd van ‌een ‍veilige en goed werkende verwarmingsinstallatie.

Foutcodes en oplossingen

Op de display kun je de foutcode aflezen. In de tabel hieronder vind je de foutcode en betekenis/oplossing voor het probleem.

foutcode display remeha calenta

Foutcode Betekenis Mogelijke Oorzaak Oplossing
E 00 Parameter storage unit PSU niet gevonden Slechte verbinding De bedrading controleren
E 01 Veiligheids parameters niet in orde Slechte verbinding, Defecte PSU De bedrading controleren, PSU vervangen
E 02 Aanvoer temperatuursensor kortgesloten Slechte verbinding, Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten De bedrading controleren, Controleer de goede werking van de sensors, Sensor vervangen indien nodig
E 03 Aanvoer temperatuursensor open Slechte verbinding, Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten De bedrading controleren, Controleer de goede werking van de sensors, Sensor vervangen indien nodig
E 04 Temperatuur warmtewisselaar te laag Slechte verbinding, Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten, Geen doorstroming De bedrading controleren, Vervang sensor indien nodig, CV-installatie ontluchten, Doorstroming controleren, Waterdruk controleren, Controleer warmtewisselaar op vervuiling, Controleer parameter P 35
E 05 Temperatuur warmtewisselaar te hoog Slechte verbinding, Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten, Geen doorstroming De bedrading controleren, Vervang sensor indien nodig, CV-installatie ontluchten, Doorstroming controleren, Waterdruk controleren, Controleer warmtewisselaar op vervuiling, Controleer parameter P 35
E 06 Retour temperatuursensor kortgesloten Slechte verbinding, Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten De bedrading controleren, Controleer of de sensor goed gemonteerd is, Controleer de goede werking van de sensors
E 07 Retour temperatuursensor open Slechte verbinding, Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten De bedrading controleren, Controleer of de sensor goed gemonteerd is, Controleer de goede werking van de sensors
E 08 Retour temperatuur te laag Slechte verbinding, Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten, Geen doorstroming De bedrading controleren, Vervang sensor indien nodig, CV-installatie ontluchten, Doorstroming controleren, Waterdruk controleren, Controleer warmtewisselaar op vervuiling, Controleer parameter P 35
E 09 Retour temperatuur te hoog Slechte verbinding, Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten, Geen doorstroming De bedrading controleren, Vervang sensor indien nodig, CV-installatie ontluchten, Doorstroming controleren, Waterdruk controleren, Controleer warmtewisselaar op vervuiling, Controleer parameter P 35
E 10 Te veel verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten, Geen doorstroming Vervang sensor indien nodig, CV-installatie ontluchten, Doorstroming controleren, Waterdruk controleren, Controleer de goede werking van de sensors, Controleer of de sensor goed gemonteerd is, Controleer warmtewisselaar op vervuiling, Controleer de goede werking van de verwarmingspomp, Controleer of parameter P 35 juist is ingesteld
E 11 Te veel verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten, Geen doorstroming Vervang sensor indien nodig, CV-installatie ontluchten, Doorstroming controleren, Waterdruk controleren, Controleer de goede werking van de sensors, Controleer of de sensor goed gemonteerd is, Controleer warmtewisselaar op vervuiling, Controleer de goede werking van de verwarmingspomp, Controleer of parameter P 35 juist is ingesteld
E 12 Temperatuur warmtewisselaar boven normaal bereik (maximaalthermostaat STB) Slechte verbinding, Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten, Geen doorstroming De bedrading controleren, Vervang sensor indien nodig, CV-installatie ontluchten, Doorstroming controleren, Waterdruk controleren, Controleer de goede werking van de sensors, Controleer of de sensor goed gemonteerd is, Controleer warmtewisselaar op vervuiling, Controleer of parameter P 35 juist is ingesteld
E 14 Vijf mislukte branderstarts Geen ontstekingsvonk, Wel ontstekingsvonk maar geen vlamvorming, Wel vlam maar geen of onvoldoende ionisatie (<1 µA) Diverse controles en acties gerelateerd aan de brander en gasaanvoer, zoals het controleren van de bekabeling, de gasleiding ontluchten, en het controleren van de ionisatie- en ontstekingselektrode
E 16 Vals vlamsignaal Wel ionisatiestroom gemeten terwijl er geen vlam mag zijn, Ontstekingstrafo defect, Defecte gasklep, Brander gloeit na: Te hoog CO2 Controleer ionisatie-/ontstekingselektrode, Controleer de gasklep en vervang deze indien nodig, Stel CO2 af
E 17 Gasklep storing SU print Slechte verbinding, Defecte SU print De bedrading controleren, Controleer de SU print en vervang deze indien nodig
E 34 Ventilator storing Slechte verbinding, Ventilator defect De bedrading controleren, Controleer de SU print en vervang deze indien nodig
E 35 Aanvoer en retour verwisseld Slechte verbinding, Defecte sensor, Sensor niet of slecht aangesloten, Doorstroomrichting verkeerd Vervang sensor indien nodig, Doorstroming controleren, Controleer de goede werking van de sensors
E 36 5x Vlamverlies Geen ionisatiestroom Ontlucht de gasleiding, Controleer of de gaskraan goed geopend is, Controleer de gasaanvoerdruk, Controleer correcte werking en afstelling gasblok, Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping, Controleer op rookgasrecirculatie
E 37 Communicatiefout met de SU print Slechte verbinding Controleer of de SU print juist in de connector op de PCU print is geplaatst
E 38 Communicatiefout met de SCU print Slechte verbinding, Defecte SCU print De bedrading controleren, SCU print vervangen
E 39 Blokkerende ingang in vergrendelende mode Slechte verbinding, Externe oorzaak, Fout ingestelde parameter De bedrading controleren, Neem externe oorzaak weg, Controleer parameters
E 40 HRU/WTW unit testfout Slechte verbinding, Externe oorzaak, Fout ingestelde parameter De bedrading controleren, Neem externe oorzaak weg, Controleer parameters

Problemen met de aan en uit knop – hoe oplossen?

In de onderstaande video zie je hoe je het probleem met de aan en uit knop kunt oplossen.

Calenta ketel maakt een tikkend geluid, hoe los je dat op?

In de video hieronder krijg je uitleg waar het tikkende geluid vandaan komt en hoe je dat zelf kunt oplossen!

Preventieve onderhoudstips voor ⁤de⁢ Remeha Calenta 40L CW6

Het is van groot belang om uw Remeha Calenta 40L‍ CW6 ketel goed te⁣ onderhouden om problemen en storingen te​ voorkomen. Hier zijn enkele tips die u kunnen helpen bij‌ het preventief onderhouden van uw ketel:

 • Zorg ervoor dat ⁢de ketel regelmatig wordt gecontroleerd en gereinigd door een erkende monteur. Dit helpt⁤ om eventuele problemen ⁢vroegtijdig te​ detecteren en op ‍te lossen.
 • Controleer regelmatig de waterdruk van de ‍ketel.⁢ Als⁣ de⁣ druk te laag ⁢is, kunt u de ketel bijvullen volgens de instructies ‍in de handleiding.
 • Houd⁤ de omgeving⁤ rondom‍ de ketel schoon en⁤ vrij van obstructies. Dit ​helpt ‍om een ⁣goede luchtcirculatie te garanderen, wat essentieel is voor de efficiëntie van ‍de ‍ketel.
 • Vervang regelmatig ​het expansievat en de veiligheidsklep, deze onderdelen kunnen slijten en moeten af en⁤ toe vervangen‌ worden.

Het regelmatig laten controleren ​en onderhouden van uw ketel‍ door een professional is de beste manier‍ om‍ problemen en storingen te voorkomen. ⁤Zij ⁣hebben de kennis en ervaring om eventuele problemen vroegtijdig te detecteren en ⁢op te lossen, en kunnen u adviseren over het beste onderhoudsplan voor uw specifieke ‍ketel. Door deze ⁢tips ⁣op te volgen, kunt ⁣u ervoor⁣ zorgen dat ‌uw Remeha Calenta​ 40L ⁢CW6 ketel efficiënt en‍ veilig blijft werken.

Aanbevolen instellingen voor optimale werking van de ‌Remeha Calenta 40L CW6

Voor een optimale werking van de Remeha Calenta 40L ⁢CW6​ is ‍het belangrijk om de juiste instellingen te hanteren. Zo⁤ wordt aangeraden om de watertemperatuur in te stellen op 60 graden Celsius. Dit⁣ zorgt⁤ voor⁤ een efficiënte werking en⁢ voorkomt kalkaanslag in de​ warmtewisselaar. Ook is het verstandig om de pompinstellingen regelmatig te controleren en‌ indien nodig aan te passen. ‌Zo kan de pomp bijvoorbeeld op een lager toerental worden ingesteld als de verwarming​ niet volop hoeft ‌te draaien.

Daarnaast​ zijn er nog enkele ‍andere instellingen ⁢die de werking⁤ van de ‌Remeha Calenta 40L CW6 kunnen optimaliseren:

 • CO2-instelling: Het is‍ belangrijk om ‍de CO2-instelling goed af⁢ te stemmen op het type gas dat gebruikt wordt. Dit ‍zorgt voor een efficiënte verbranding en verlengt de levensduur van de ketel.
 • Waterdruk: Zorg ervoor dat de waterdruk in het systeem tussen ⁣de 1,5 en 2 ‌bar blijft. Een te lage of te hoge⁣ waterdruk kan leiden tot problemen met de werking van de⁢ ketel.
 • Onderhoud: Plan regelmatig onderhoud in ⁣om ervoor te zorgen dat de ketel in optimale staat blijft. Tijdens het​ onderhoud kunnen eventuele problemen vroegtijdig worden opgespoord en verholpen.

Elektrisch schema Calenta 40l

elektrisch schema remeha calenta 40l 6cw ace

 

Specificaties

De specificaties van de Remeha Calenta 40L CW6 zijn als volgt:

 1. Model en Type: Calenta Ace 40L CW6, gesloten uitvoering, hangend model​​.
 2. Nominaal Vermogen: Bij 80 / 60°C is het nominaal vermogen 7,0 – 38,5 kW, en bij 50/30°C is het nominaal vermogen cv-bedrijf 7,9 – 35,6 kW​​​​.
 3. Tapwater: De ketel heeft een tapcapaciteit van 24 liter per minuut bij 40°C en 11,1 liter per minuut bij 60°C. De maximale tapcapaciteit bij 40°C is 24 l/min​​​​.
 4. Afmetingen: De hoogte is 600 mm, de breedte is 600 mm en de diepte is 500 mm​​. Een andere bron vermeldt afmetingen van 90 x 60 x 50 cm​​.
 5. Gewicht: Het gewicht van de ketel is 59 kg​​​​.
 6. Warmwaterklasse: CW6​​​​.
 7. Verwarmingscapaciteit: 39 kW​​.
 8. SKU en EAN: Het SKU-nummer is 7653212 en het EAN-nummer is 08713809288273​​.
 9. Garantie: 2 jaar​​.
 10. OpenTherm: Ja​​.
 11. Met Interne Boiler: Ja, met een aluminium warmtewisselaar​​.
 12. CV Aansluiting: 22mm​​.

energielabel remeha calenta 40l cw6

Wanneer⁤ is ‌professionele hulp nodig voor de Remeha Calenta 40L CW6?

De Remeha‍ Calenta ‌40L CW6 is een betrouwbaar en efficiënt verwarmingssysteem, ‌maar net​ als elk ‌ander apparaat kan het soms problemen ondervinden. ​Er zijn bepaalde situaties waarin professionele‍ hulp nodig is om ervoor te zorgen ⁤dat uw ketel weer goed​ functioneert. Als u bijvoorbeeld ‍te maken heeft met terugkerende foutcodes, ongewone geluiden of een ⁣gebrek ​aan ⁢warm water, is het raadzaam​ om een gecertificeerde monteur ⁤in te schakelen.

Hier zijn enkele specifieke gevallen‌ waarin u professionele ⁢hulp moet overwegen:

 • Gebrek aan warm water of verwarming: Als ‍uw ketel geen warm water of verwarming levert, kan dit duiden⁢ op een ernstig probleem dat door ⁢een professional moet worden beoordeeld.
 • Waterlekkage: Zichtbare waterlekkage rondom uw ketel kan wijzen op​ een defect onderdeel ‍dat moet worden vervangen.
 • Foutcodes: Herhaalde of onbekende ⁢foutcodes op het display van uw​ ketel‌ kunnen duiden op​ complexe problemen die specialistische kennis vereisen⁢ om‌ op‍ te⁢ lossen.
 • Onderhoudsbeurt: Het⁤ is aan te raden om uw Remeha Calenta 40L CW6 eens ​in de zoveel ​tijd ‌te laten‌ onderhouden door een⁢ professional, om langdurige prestaties ⁣en⁢ efficiëntie‌ veilig te‌ stellen.

Contactgegevens voor technische ⁤ondersteuning bij de Remeha Calenta 40L CW6

Als u technische‍ ondersteuning‍ nodig‍ heeft voor uw‌ Remeha Calenta 40L CW6 ketel, zijn er verschillende manieren om contact op te nemen met de ⁣juiste afdeling. Allereerst kunt u de klantenservice van Remeha bereiken ‌via het telefoonnummer 055-5496900. Zij ⁤zijn beschikbaar‍ op‍ werkdagen van 08:00 tot 17:30 ⁢uur. Daarnaast kunt u ook⁤ een e-mail sturen naar ​ service@remeha.nl met uw vraag of probleem.

Voor dringende storingen buiten kantooruren ‍kunt u contact opnemen met de storingsdienst van Remeha. Het telefoonnummer hiervoor⁤ is‍ 055-5496969. Zorg ervoor‍ dat u uw keteltype en serienummer ⁣bij de⁢ hand heeft wanneer u belt, zodat ⁣de ​medewerker u⁢ zo snel en efficiënt mogelijk kan helpen.‍ Ook ‌is het mogelijk om via de Remeha website een storingsmelding door ⁢te geven of een online⁢ service-aanvraag in te dienen. Hieronder vindt u een lijst‍ met veelvoorkomende ‌problemen en storingen:

 • Foutcodes op het display
 • Problemen met de waterdruk
 • De ⁤ketel​ start niet op of valt uit
 • Geluidsproblemen
 • Foutmeldingen met betrekking tot de brander

Vergeet niet dat regelmatig onderhoud essentieel ⁢is om de betrouwbaarheid van uw ketel te garanderen en storingen⁣ tot een minimum ⁤te beperken. Bedankt voor het lezen van ons artikel over de Remeha ‌Calenta 40L CW6 problemen en storingen. We⁢ hopen dat het je geholpen heeft om meer inzicht te krijgen‍ in ​de mogelijke problemen en storingen ⁤die kunnen optreden bij‍ dit specifieke verwarmingssysteem.

Het ​is ‌belangrijk ‌om te ⁣onthouden dat storingen en problemen⁣ bij verwarmingssystemen‍ nooit helemaal te⁤ vermijden zijn, zelfs niet bij hoogwaardige merken zoals Remeha. ​Het is echter geruststellend ⁤om te weten ⁢dat de meeste problemen vaak opgelost kunnen ⁣worden door het inschakelen‌ van een professionele monteur.

Als ​je te maken hebt met ‌een storing of probleem met je Remeha Calenta 40L CW6, raden we ‍altijd aan om ⁤contact op te nemen met een ‍erkende installateur. ​Deze professionals hebben de kennis‍ en ervaring⁢ om⁢ de oorzaak van het probleem vast te stellen en je te voorzien‍ van de ​juiste oplossingen.

Daarnaast‍ is het ook belangrijk om regelmatig ⁢onderhoud uit te laten voeren ⁣aan je verwarmingssysteem. ⁣Hiermee worden ‌potentiële‍ problemen vroegtijdig opgespoord ⁢en kan ‌er preventief onderhoud worden gepleegd om storingen⁣ te voorkomen.

We hopen⁣ dat dit artikel je heeft geholpen om beter ⁢geïnformeerd te zijn over​ de mogelijke storingen en problemen met de Remeha ⁢Calenta 40L CW6. Vergeet niet dat een‍ professionele monteur altijd de beste ​oplossing biedt wanneer‍ je te maken hebt met dergelijke problemen.

5/5 - (2 stemmen)

Door fast5