Waarom een Corona zelftest kopen?

Ligt je moeder in het ziekenhuis en wil je bij haar op bezoek? En wil je er hierbij van verzekerd zijn dat je haar niet besmet met het coronavirus? En heb je op dit moment geen symptomen die kunnen duiden op een besmetting? Dan kun je zeker een Corona zelftest kopen. Zo’n zelftest kan je namelijk een stukje zekerheid geven.

Zo zal een Corona zelftest ook steekproefsgewijs gebruikt worden in het volwassenenonderwijs. Door dit te doen is het mogelijk om het onderwijs volgens strikte regels te hervatten, en kan er direct actie ondernomen worden op het moment dat er personen zijn die besmet blijken te zijn met het coronavirus.

corona zelftest van healgen

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Het coronavirus kent een aantal bekende ziekteverschijnselen:

  •   Benauwdheidsklachten of hoesten
  •   Geur- en smaakverlies
  •   Verkoudheidsklachten
  •   Verhoging of echte koorts

Op het moment dat je één of meer van deze klachten hebt, kun je geen Corbeste corona zelftestona thuistest doen. Wanneer je deze klachten hebt, is het laten testen bij een speciale corona teststraat beter. Dit omdat je ook symptomen kunt hebben die duiden op een beginnende besmetting. Wanneer dit het geval is, zal deze besmetting niet door een Corona thuistest worden herkent. Het beste is om zo’n thuistest alleen te gebruiken op het moment dat je geen klachten hebt, en niet in contact bent geweest met iemand die besmet bleek te zijn met het coronavirus. Bekijk hier de beste corona zelftesten en vergelijk ze zelf. Er zit onderling verschil in qua nauwkeurigheid.

 

De testuitslag van de Corona thuistest is positief: en nu?

Natuurlijk kan de uitslag van een Corona thuistest positief zijn. Wanneer dit het geval is, wordt er dus vastgesteld dat je besmet bent met het coronavirus. Op het moment dat dit het geval is, is het slim om alsnog een afspraak te maken bij een testlocatie van de GGD. Hierdoor heb je immers meer zekerheid aangezien er aan de betrouwbaarheid van deze testen niet getwijfeld wordt.

Houd jezelf aan de regels die vastgesteld zijn

Op het moment dat de uitslag van de Corona thuistest positief is, is het belangrijk dat je jezelf houdt aan de regels die gelden bij een positieve corona besmetting. Dit geldt ook voor je eventuele huisgenoten. Voor hen is het belangrijk dat zij zichzelf zo snel mogelijk laten testen zodat ook zij weten of zij al dan niet besmet zijn met het coronavirus. Het is een bewezen feit dat het coronavirus een gevaarlijk virus is. Houd jezelf dus aan de regels en doe niet net of er niets aan de hand is. Je wilt immers niet op je geweten hebben dat je je oude oma per ongeluk besmet hebt waardoor zij komt te overlijden.

Het dragen van mondkapjes in het onderwijs

mondkapje

Wie is in het onderwijs verplicht om vanaf 1 december 2020 een mondkapje te dragen? Leerlingen en onderwijspersoneel op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn verplicht om buiten de les een mondkapje te dragen. Die verplichting ie er niet voor het basisonderwijs en het (speciaal) basisonderwijs.

Het dragen van mondkapjes bij het bewegen door de school

Leerlingen, studenten, leraren en ander personeel in het voortgezet onderwijs, het voortgezet, speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten een mondkapje dragen als ze zich door de school bewegen. Tijdens de les, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben, hoeft er geen mondkapje te worden gedragen. Een leraar hoeft in de klas geen mondkapje te dragen als hij 1,5 meter afstand weet te bewaren.

Uitgezonderd van de mondkap kiesplicht zijn gym, zang, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs. Kan bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en bij de praktijkvakken in het praktijkonderwijs de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en leraar niet worden gegarandeerd? Dan wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen.

Niet iedereen moet buiten de les een mondkapje dragen

Er zijn uitzonderingen op de regel dat alle leerlingen buiten de les een mondkapje moeten dragen. Er zijn leerlingen die vanwege een ziekte of beperking geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Ook zijn er leerlingen die door het opzetten van een mondkapje ernstig ontregeld kunnen raken. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met een longaandoening. Door die longaandoening wordt de ademhaling belemmerd als ze een mondkapje zouden dragen. Ook leerlingen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening kunnen door het dragen van een mondkapje ontregeld worden.

Mondkapjes Plicht in het mbo en in het hoger onderwijs

Ook in het mbo, op hogescholen en op universiteiten is er een verplichting om een mondkapje te dragen. Bij sommige praktijklessen is het ook verplicht om een mondkapje te dragen. Dat zijn de praktijklessen waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Het houden van 1,5 meter afstand is bijvoorbeeld niet mogelijk bij een praktijkles verpleegkunde. Als het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is, is het dragen van een mondkapje verplicht, tenzij het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor de onderwijsactiviteit.

Ook in het mbo en hoger onderwijs hoeven leraren en leerlingen geen mondkapje te dragen als ze een vaste zit- of staanplaats hebben. Ook personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten, of personen die door het opzetten van een mondkapje ernstig ontregeld raken, zijn niet verplicht om een mondkapje te dragen.