mondkapje

Wie is in het onderwijs verplicht om vanaf 1 december 2020 een mondkapje te dragen? Leerlingen en onderwijspersoneel op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn verplicht om buiten de les een mondkapje te dragen. Die verplichting ie er niet voor het basisonderwijs en het (speciaal) basisonderwijs.

Het dragen van mondkapjes bij het bewegen door de school

Leerlingen, studenten, leraren en ander personeel in het voortgezet onderwijs, het voortgezet, speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten een mondkapje dragen als ze zich door de school bewegen. Tijdens de les, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben, hoeft er geen mondkapje te worden gedragen. Een leraar hoeft in de klas geen mondkapje te dragen als hij 1,5 meter afstand weet te bewaren.

Uitgezonderd van de mondkap kiesplicht zijn gym, zang, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs. Kan bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en bij de praktijkvakken in het praktijkonderwijs de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en leraar niet worden gegarandeerd? Dan wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen.

Niet iedereen moet buiten de les een mondkapje dragen

Er zijn uitzonderingen op de regel dat alle leerlingen buiten de les een mondkapje moeten dragen. Er zijn leerlingen die vanwege een ziekte of beperking geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Ook zijn er leerlingen die door het opzetten van een mondkapje ernstig ontregeld kunnen raken. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met een longaandoening. Door die longaandoening wordt de ademhaling belemmerd als ze een mondkapje zouden dragen. Ook leerlingen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening kunnen door het dragen van een mondkapje ontregeld worden.

Mondkapjes Plicht in het mbo en in het hoger onderwijs

Ook in het mbo, op hogescholen en op universiteiten is er een verplichting om een mondkapje te dragen. Bij sommige praktijklessen is het ook verplicht om een mondkapje te dragen. Dat zijn de praktijklessen waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Het houden van 1,5 meter afstand is bijvoorbeeld niet mogelijk bij een praktijkles verpleegkunde. Als het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is, is het dragen van een mondkapje verplicht, tenzij het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor de onderwijsactiviteit.

Ook in het mbo en hoger onderwijs hoeven leraren en leerlingen geen mondkapje te dragen als ze een vaste zit- of staanplaats hebben. Ook personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten, of personen die door het opzetten van een mondkapje ernstig ontregeld raken, zijn niet verplicht om een mondkapje te dragen.

5/5 - (1 stemmen)

Door admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *