lithium

Het winnen van lithium uit de steengroeves in Portugal staat op de drempel om als een belangrijke bron van grondstoffen voor de productie van elektrische voertuigen te worden. Met de komst van deze technologie komen deze voertuigen een stapje dichterbij. In dit artikel kijken we naar de verwachte voordelen en de potentiële uitdagingen die met deze nieuwe bron gepaard gaan.
Portugese lithiumwinning voor EV's stap dichterbij

1. Wat is lithiumwinning?

Lithiumwinning is het verwerven van het element lithium uit het milieu. Het element lithium kan worden verkregen uit verschillende soorten minerale bronnen, voornamelijk zoutmeren en harde rotsen. Lithiumverbindingen worden veel gebruikt in zowel industrialisatie als consumenten elektronica-producten.

Er zijn twee algemene methoden die worden gebruikt voor lithiumwinning; chemicaliënproces en mechanisch proces. Het chemicaliënproces wordt veelal gebruikt in de winning uit zoutmeren, waarbij chemische reacties worden gebruikt om het element te extraheren. In het mechanisch proces worden waterverspreidingstechnieken en/of fracturing gebruikt, waardoor het element kan worden winnen uit hardere rotsen.

De chemische samenstelling van verschillende bronnen bepaalt welke stappen het verwerven van lithiumsignalen vereisen. De chemische stappen vereisen vaak uitgebreide apparatuur en middelen, waaronder:

 • Liquefactivatie – waarin een kristalachtige massa wordt verwarmd en vervolgens afgekoeld om de lithiumionen te verzamelen.
 • Hydrometallurgie – waarin chemische reacties op natuurlijke mineralen worden gestart om het lithiumionen te scheiden.
 • Pyrometallurgie – waarin met vaste stoffen omgaande thermische technieken worden gebruikt om het lithium te extraheren.

2. Waarom is het zo belangrijk?

Het is van cruciaal belang om begrip te hebben van de benodigde kennis om een goede zorgverlening te garanderen bij verschillende medische aandoeningen. Voor sommige patiënten is het essentieel om excessief te begrijpen wat er precies aan de hand is. Bovendien is het ook belangrijk voor de behandelende arts of medisch team om goed op de hoogte te zijn van de te verwachten situatie.

Er zijn verschillende details die moeten worden waargenomen door de zorgverleners om de meest optimale zorg te bieden als het gaat om patiënten met complexe medische omstandigheden.

Als we een kijkje nemen in de klinische praktijk, ervaren zorgverleners vaak diverse complexe ingrediënten zoals:

 • Diagnostiek: Waarborgen dat artsen goed op de hoogte zijn van de te verwachten diagnose. Zoals bijvoorbeeld de juiste tests en onderzoeken te volgen bepalen.
 • Instandhouding: Waarborgen dat een behandeling is aangepast op de afzonderlijke cliënt.
 • Medicatie: Waarborgen dat hij/zij de juiste medicatie krijgt en tevens op de manier voorgeschreven gebruikt door de arts.

Het begrijpen van de bovengenoemde complexiteit van medische omstandigheden alsmede het opnieuw vormgeven van deze informatie is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat patiënten de meest optimale zorg krijgen.

3. Hoe staat Portugal ervoor?

Portugal heeft zich in de afgelopen jaren verder ontwikkelt. Politiek stabiliteit, een stijging van de arbeidsparticipatie en een vernieuwd investeringsklimaat hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling.

De economische groei in Portugal sinds 2000 is opmerkelijk. In de laatste jaren is de economie gestabiliseerd en kennen beleidsmakers in Portugal duurzame groei. Het land heeft ook meer binnenlandse investeerders aangetrokken. Het aantal inwoners met een werkbare leeftijd steeg ook de afgelopen jaren sterk.

De Portugese regering heeft ook hervormingen van de arbeidsmarkt doorgevoerd om het investeringsklimaat te verbeteren. Dit heeft geleid tot een verhoging van de productiviteit en duurzame groei. Er zijn ook initiatieven gelanceerd om de concurrentiekracht van de economie te verbeteren, zoals het versneld afschaffen van tariefheffingen die invoer van goederen belemmerden.

 • Politieke stabiliteit
 • Verhoging van de arbeidsparticipatie
 • Verbeterd investeringsklimaat
 • Stabilisering van de economie
 • Verhoging van het aantal inwoners met een werkbare leeftijd

4. Portugese lithiumwinning voor EV’s: de mogelijkheid

De ontwikkelingen op het gebied van elektrische voertuigen (EV’s) neemt alleen maar toe. Tegelijkertijd daalt ook de prijs van de lithiumverbindingen die nodig zijn om deze voertuigen in hun beweging te krijgen. Portugese winkels staan klaar om deze koers in te zetten en nieuwe mogelijkheden voor EV-rijders te creëren.

Onlangs organiseerde een groepering van Portugese mijnbouwbedrijven een veiling waarbij meer dan 1,4 miljoen ton lithiumconcentraat werd verkocht. Door deze veiling worden de lithiumconcentraten voorlopig voor een aantal jaren gegarandeerd. De lithiumconcentraten die worden aangeboden staan bekend als de hoogste kwaliteit en hebben met name nut voor elektrische voertuigen.

Bovendien garanderen de Portugese mijnbouwbedrijven dat alle verkochte lithiumconcentraten worden geleverd aan hun kopers tegen de laagste prijs in de industrie. De veiling voorziet ook in andere voordelen, zoals een gespecialiseerde service voor medische en industriële afnemers alsook lokale investeerders.

 • Deze veiling biedt EV-eigenaren de mogelijkheid om hun batterijen voor een lagere prijs te vullen.
 • Medische en industriële afnemers krijgen toegang tot gespecialiseerdeservices.
 • Lokale investeerders kunnen deelnemen aan de veiling om hun eigen materiaal te krijgen.

5. Waarom is het interessant voor Nederland?

Het Nederlandse liefdadigheidslandschap is uitermate divers. Van internationale organisaties en kleinschalige initiatieven tot maatschappelijke projecten en lokale liefdadigheidsfondsen. Ondanks de variëteit aan vormen, middelen en motivaties, is er één veelvoorkomende doel: het creëren van meerwaarde voor de lokale gemeenschap. Op deze manier kunnen Nederlandse liefdadigheidsinstellingen een bijdrage leveren aan de verbetering van de levensomstandigheden van mensen thuis en in het buitenland.

Als lid van Europese Unie heeft Nederland een afspraak gemaakt om bij te dragen aan de ontwikkeling van de regio’s in het buitenland. Geld dat via internationale liefdadigheidsfondsen als Oxfam en UNICEF wordt overgemaakt, helpt bij de ontwikkeling van bestaande netwerken voor gezondheidszorg en onderwijs. Hierdoor hebben mensen in kwetsbare situaties in ontwikkelingslanden direct baat bij een verbetering van hun welzijn.

Nederlandse burgers hebben ook de mogelijkheid om bij te dragen aan lokale liefdadigheidsinstellingen. Van maatschappelijke projecten in de vorm van kunst, cultuur en sport tot fondsen voor arme gezinnen of kinderen met een handicap. Door te bijdragen aan deze initiatieven kan Nederland meerwaarde creëren en een echte impact hebben op mensen in nood.

 • Internationale liefdadigheid: Nederland draagt bij aan de ontwikkeling van regio’s in het buitenland door fondsen over te maken.
 • Lokale liefdadigheid: Nederlandse burgers kunnen lokale projecten steunen, om een echte impact te hebben op mensen in nood.

Portugese werk aan lithiumwinning voor EV’s is een cruciaal onderdeel in de transitie naar duurzame energie. De recente ontwikkelingen bezorgen de stakeholders betere mogelijkheden om deze waardevolle grondstof te winnen. Hoewel er ruimte is voor verbetering, heeft deze ontwikkeling Portugal een stuk dichter bij haar droom gebracht: een duurzamere, betaalbare toekomst.

Rate this post

Door admin