Brico vergoedt klanten met kortingsbon van 250 euro na EPC-scan

Bouwketen Brico zet⁤ een ⁣nieuwe stap in haar ⁣inzet voor ⁢duurzaamheid door ‍klanten te belonen die hun​ energieprestatiecertificaat (EPC) presenteren. Na het uitvoeren van een EPC-scan voor ⁢hun ​woning ontvangen klanten een waardevolle beloning in de vorm van een kortingsbon van 250⁢ euro. Deze maatregel ‍heeft tot doel om ⁢bewustwording ​over energieverbruik te vergroten en klanten aan ⁢te moedigen om energie-efficiënte ⁢verbeteringen aan te brengen. In⁣ dit artikel zullen we dieper ingaan op deze nieuwe ecologische initiatief van ‌Brico en hoe klanten hiervan kunnen profiteren.
1. Brico introduceert nieuw initiatief om klanten te compenseren⁤ na EPC-scan

1. Brico⁢ introduceert nieuw​ initiatief ‌om klanten te compenseren na EPC-scan

Brico heeft onlangs ‌een ⁢nieuw initiatief ⁤geïntroduceerd om klanten te compenseren na een​ EPC-scan. ⁤Dit initiatief is bedoeld om klanten te helpen bij het verbeteren van de energie-efficiëntie‍ van hun⁤ woningen.

Een‍ EPC-scan, ook⁣ wel⁤ energieprestatiecertificaat genoemd, geeft​ inzicht ‌in de energieprestatie van een woning. Het beoordeelt onder⁤ andere​ de isolatie, ventilatie‍ en ⁣verwarmingsinstallatie. Brico begrijpt ‌dat klanten⁤ soms investeringen moeten doen om‌ hun woning energiezuinig te maken⁣ en wil hen hierbij ⁣ondersteunen.

Met het nieuwe initiatief van Brico​ kunnen klanten die een EPC-scan hebben laten uitvoeren,⁣ profiteren van verschillende voordelen. Zo krijgen zij bijvoorbeeld exclusieve kortingen op energiebesparende producten en materialen. Daarnaast biedt Brico ook advies en informatie over​ welke stappen klanten⁣ kunnen nemen om hun ⁢woning⁢ energiezuiniger te maken. Door deze compensatie​ wil ​Brico⁢ klanten aanmoedigen om⁢ duurzamere keuzes te ⁣maken en bij te dragen aan een groenere toekomst.

2. Wat ⁤is de‌ EPC-scan en waarom compenseert Brico klanten?

De EPC-scan is‍ een‍ service‍ die‌ Brico aanbiedt om‌ klanten inzicht‌ te geven in de energieprestaties van hun huis. Deze scan maakt gebruik van een gestandaardiseerde ​methode om de energie-efficiëntie⁣ van een⁤ woning te berekenen. Het​ proces ​omvat ​het analyseren van verschillende aspecten van het huis, zoals isolatie, ventilatie, verwarmingssystemen en het gebruik van‌ hernieuwbare energiebronnen. Op basis van deze analyse geeft de‍ scan een energieprestatiecertificaat (EPC) ⁤af, dat aangeeft​ hoeveel​ energie een woning verbruikt en welke verbeteringen‍ kunnen worden aangebracht ​om de energie-efficiëntie te verhogen.

Brico compenseert klanten die‌ gebruik maken van de EPC-scan door hen⁢ te voorzien‌ van begeleiding en ondersteuning⁤ bij het verbeteren van de energie-efficiëntie van‌ hun woning. Dit kan bijvoorbeeld bestaan ⁤uit advies over isolatie, het​ installeren van energiezuinige verwarmingssystemen of het ⁢gebruik ​van zonnepanelen. Brico streeft ernaar‍ om klanten de kennis en tools te geven om hun energieverbruik ‌te‌ verminderen en ‍daarmee ⁢kosten⁢ te besparen op hun energierekening.

Daarnaast heeft Brico speciale kortingen en aanbiedingen voor klanten die de EPC-scan hebben laten uitvoeren. Deze ⁣kortingen kunnen bijvoorbeeld worden⁢ toegepast op producten die⁣ helpen bij het verbeteren van de energie-efficiëntie, zoals isolatiemateriaal, energiezuinige ⁢apparaten en verlichting. Door klanten te belonen met kortingen, moedigt Brico hen aan om bewust om te gaan met energie ⁣en hun woning duurzamer te maken. ⁢Op deze manier draagt Brico bij aan een groenere toekomst ⁤en helpt het klanten om kosten te besparen ⁤op lange termijn.

3. Hoe ‍werkt het compensatieprogramma bij Brico?

Het compensatieprogramma bij Brico‌ is ontworpen om onze gewaardeerde klanten te ⁣belonen voor hun trouw en aankopen. Hier is een overzicht van hoe het compensatieprogramma werkt:

Hoe deelnemen aan‌ het programma:

 • Om deel te nemen aan het compensatieprogramma, moet je een​ Brico-klantenkaart hebben. Deze kaart ​is ​gratis en kan ⁢eenvoudig worden aangevraagd‌ bij een van onze filialen.
 • Na ontvangst van ⁤de klantenkaart kun je beginnen met ‍het verdienen van punten bij elke ‌aankoop die je doet⁣ in ⁣een Brico-winkel. ​Voor elke euro die je ‍besteedt, ontvang je een punt ‌op ​je kaart.
 • Je ⁤kunt de klantenkaart ook gebruiken bij online ⁤aankopen⁤ op onze website om⁢ punten te​ sparen. Vergeet niet‌ om je kaartnummer in te voeren tijdens het afrekenen.

Hoe punten ‍verzilveren:

 • Als je eenmaal voldoende punten hebt verdiend, kun je ze inwisselen voor waardecheques. ⁢Voor elke 100 punten⁢ ontvang je een waardecheque ter waarde van 5 euro.
 • De⁢ waardecheques kunnen worden ingeleverd bij elke Brico-winkel om korting ⁢te krijgen op jouw aankopen. Ze kunnen ook worden gebruikt bij online bestellingen.
 • De ‍waardecheques hebben⁤ geen vervaldatum, dus⁢ je kunt⁣ ze opsparen en gebruiken wanneer je maar wilt.

Andere voordelen⁣ van het​ compensatieprogramma:

 • Naast het‍ verzilveren van punten voor waardecheques, profiteren deelnemers aan⁤ het compensatieprogramma van exclusieve aanbiedingen en kortingen.
 • Als compensatieprogramma-deelnemer heb je ook toegang tot speciale evenementen ​en workshops ⁤die ‌regelmatig worden georganiseerd.
 • Houd‍ onze website ‍en nieuwsbrief‍ in de​ gaten voor meer informatie over de⁢ nieuwste aanbiedingen en voordelen die beschikbaar zijn voor compensatieprogramma-deelnemers.

4. ⁤Klanten kunnen ⁣profiteren van‍ een kortingsbon van 250 euro bij Brico na ⁣de ‍EPC-scan

Klanten hebben ‍nu de mogelijkheid om ‌te profiteren van ‍een‍ geweldige aanbieding ⁢bij Brico! Na‌ het⁣ uitvoeren van een EPC-scan, ontvangen klanten een kortingsbon ter waarde van maar liefst 250 euro. Dit⁢ is een fantastische kans om⁣ geld te besparen ‌op diverse producten en diensten bij ​Brico.

Met deze kortingsbon kunnen ‌klanten hun huis verbeteren en renoveren zonder‌ zich zorgen ⁢te maken over hoge kosten. Of⁣ het nu gaat om het vervangen van⁢ oude apparaten door energiezuinige modellen, het ‍isoleren van de woning voor betere energie-efficiëntie, of het opfrissen‌ van de inrichting met nieuwe ⁤verf en behang, de mogelijkheden zijn eindeloos!

Om in ⁢aanmerking te komen voor deze kortingsbon hoeven⁢ klanten enkel⁢ een EPC-scan te laten uitvoeren. Tijdens deze scan wordt de energieprestatie van de woning geanalyseerd en ‍ontvangen ‌klanten een gedetailleerd rapport met aanbevelingen voor ​energiebesparing. ⁢Daarnaast ‌kunnen ze binnenkort ook‍ genieten van‌ de voordelen van de kortingsbon van 250 euro bij⁢ Brico. Mis deze kans niet ⁤om geld te besparen en‍ investeer⁣ in een energiezuinigere en comfortabelere​ woning!

5. Welke voorwaarden zijn van toepassing om in aanmerking te komen voor de compensatie?

Voor het in aanmerking komen voor de compensatie gelden een aantal voorwaarden. Hieronder vind je een overzicht van ⁤de belangrijkste criteria:

1. Schade:

 • Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager aantoonbare schade ‌hebben geleden als gevolg van een specifiek incident of gebeurtenis.
 • De schade ⁣moet direct ‍verband‍ houden met ⁢het ⁣onderwerp van de compensatieregeling.
 • Bij het indienen van de aanvraag moet de schade duidelijk en gedetailleerd worden omschreven​ en⁣ onderbouwd.

2. Tijdlijn:

 • De aanvraag voor compensatie moet binnen ⁢een bepaalde periode worden⁤ ingediend, zoals vermeld in de regeling.
 • Er kunnen⁤ specifieke deadlines zijn voor het indienen⁣ van bewijsstukken of aanvullende documentatie.
 • Het is belangrijk om de tijdlijn zorgvuldig in de gaten te ⁣houden en ervoor te zorgen dat alle vereiste stappen ‌op tijd worden voltooid.

3. Verifieerbare ​informatie:

 • De aanvrager moet de benodigde documentatie en informatie⁤ verstrekken om de claim te ⁤ondersteunen.
 • Dit kan onder meer bewijsstukken, facturen,⁣ getuigenverklaringen of andere relevante gegevens omvatten.
 • Alle verstrekte informatie ‌moet verifieerbaar en nauwkeurig ⁤zijn.

Het is van essentieel belang ⁤om de specifieke voorwaarden en vereisten van de compensatieregeling grondig door te‌ nemen⁣ voordat je een aanvraag indient. Door te voldoen aan de gestelde criteria vergroot‍ je de kans om ‍in aanmerking te komen voor compensatie. Zorg ervoor dat je alle⁤ benodigde bewijsstukken en⁤ informatie bij de⁢ hand hebt, en volg de instructies nauwkeurig ⁤om een succesvolle aanvraag‌ te waarborgen.

6. Brico’s inzet voor duurzaamheid ​en energiezuinigheid wordt beloond met klantencompensatie

Brico’s inzet voor duurzaamheid en energiezuinigheid wordt erkend en⁤ beloond ‍door onze gewaardeerde klanten. Als een van de meest toonaangevende doe-het-zelf winkels in het ‌land, hebben we altijd gestreefd naar een milieuvriendelijke aanpak en ​het bevorderen van energiezuinige oplossingen.

We ⁢zijn er trots op dat we kunnen aankondigen dat onze inspanningen om duurzaamheid te ⁢bevorderen door onze​ klanten gewaardeerd worden. ​Als blijk van erkenning en dankbaarheid hebben we besloten ‌om onze klanten te belonen met exclusieve‍ compensatie. Deze compensatie omvat kortingen, speciale ‍aanbiedingen en zelfs gratis producten‍ die gericht zijn op ​het​ bevorderen van energiezuinigheid en duurzaamheid in huis.

Onze klanten kunnen nu profiteren van deze speciale klantencompensatie door⁢ simpelweg bij ons te winkelen en te kiezen voor producten ‍die energiezuinig zijn of kunnen bijdragen aan de duurzaamheid ‌van‍ hun huis. Hiermee stimuleren we niet alleen duurzaam gedrag, maar geven ‍we ook ​terug aan onze klanten‌ die bewust bezig zijn met het ‌milieu. We zijn ervan overtuigd dat deze ⁢compensatie onze klanttevredenheid verder zal verhogen en ons zal helpen bij het⁣ bevorderen ​van een ‌groenere toekomst.

7. Hoe kunnen klanten hun‍ kortingsbon bij Brico inwisselen en welke ⁣producten zijn inbegrepen?

Klanten kunnen hun kortingsbonnen moeiteloos inwisselen bij ‍Brico. Hier is een eenvoudig stappenplan om ⁢ervoor te zorgen dat u geen enkele korting misloopt:

1. Ga⁣ naar de dichtstbijzijnde Brico-winkel en selecteer⁢ de producten die ‍u wilt kopen. ‍Zorg ervoor dat deze‌ producten ‌in aanmerking komen voor de kortingsbon,⁣ aangezien niet alle producten inbegrepen zijn. Raadpleeg de voorwaarden ⁣van de kortingsbon om te zien welke producten in aanmerking komen.

2. Ga‍ naar ⁢de‌ kassa en ‍geef de ⁣kortingsbon aan de ‌kassamedewerker. De‌ kassamedewerker⁤ zal de bon scannen en de juiste korting ​toepassen op uw aankoop. Zorg ervoor dat de bon geldig is en binnen de geldigheidsperiode valt. Verlopen‌ bonnen worden niet⁣ geaccepteerd.

3. Controleer het totaalbedrag voordat u betaalt. De korting moet ​correct worden toegepast op de prijs van de producten. Als u problemen ondervindt of de ​korting⁢ niet correct⁢ wordt toegepast, aarzel dan niet ‍om het aan de kassamedewerker te melden. Zij ⁢zullen u ‌graag assisteren bij het⁤ correct‍ inwisselen van uw kortingsbon ‌en‍ ervoor zorgen dat u de juiste‌ korting ⁤krijgt.

Opmerking: Houd er rekening⁤ mee⁢ dat kortingsbonnen niet ​kunnen worden gecombineerd met andere kortingsacties of ⁤aanbiedingen ⁢tenzij⁤ anders vermeld. ⁢Zorg ervoor dat‍ u de ⁣voorwaarden⁢ van de kortingsbon zorgvuldig leest om⁢ teleurstelling te ‍voorkomen. Geniet van uw winkelervaring bij Brico en profiteer van de geweldige kortingen op een⁢ breed ⁣scala aan producten!

Q&A

Vraag: Wat is ⁢de⁤ reden achter het besluit van ‌Brico om klanten te vergoeden met een kortingsbon van 250 euro na een EPC-scan?

Antwoord: Het besluit van​ Brico om klanten te vergoeden ​met⁤ een kortingsbon ​van 250 euro na een EPC-scan is ​gebaseerd op het⁣ feit ‌dat ‌het bouwbedrijf zich bewust is van het belang ‌van ​energie-efficiëntie. De EPC-scan is een maatregel waarmee de energieprestatie van een ​woning wordt beoordeeld.⁢ Door deze⁢ vergoeding aan te bieden,‍ wil Brico klanten aanmoedigen om hun huizen energiezuiniger te maken en bij‍ te dragen aan een duurzame leefomgeving.

Vraag: Wie ‌komt in aanmerking voor deze vergoeding van Brico?

Antwoord: Alle klanten die ⁣een EPC-scan hebben laten‍ uitvoeren op ⁣hun woning komen in aanmerking voor de vergoeding van Brico. Het maakt niet uit of je een‌ bestaande klant bent ​of ⁢een nieuwe klant. Zolang⁤ je een ⁢geldig bewijs van de EPC-scan kunt overleggen, kun je aanspraak maken op de kortingsbon van 250 ⁢euro.

Vraag: Wat⁤ kan ik doen met de​ kortingsbon van 250 euro van Brico?

Antwoord: De kortingsbon van 250 euro van Brico​ kan worden gebruikt voor de aankoop​ van ⁣verschillende producten en diensten bij Brico-winkels. ‍Van verf ⁤en gereedschap tot tuinartikelen en decoratie, de bon biedt ⁣klanten de mogelijkheid om‌ hun huis te verbeteren op een manier die hun energie-efficiëntie‌ vergroot. Het⁤ is belangrijk op te merken dat de bon⁣ alleen kan worden gebruikt voor aankopen bij Brico en dat er geen cashuitbetaling mogelijk is.

Vraag: ​Hoe kan ik​ aanspraak maken op de⁢ kortingsbon⁤ van 250 ​euro van Brico?

Antwoord: Om ⁢aanspraak te maken ​op​ de kortingsbon van 250 ⁤euro van Brico, moet je‍ een geldig bewijs van de​ uitgevoerde EPC-scan kunnen overleggen. ⁢Dit kan een officieel ‍rapport zijn dat is afgegeven door een erkende instantie. Neem contact op ⁣met een medewerker in een Brico-winkel om‌ te controleren of ⁢jouw EPC-scan​ in aanmerking komt voor⁣ de vergoeding. ⁢Zij zullen ​je begeleiden bij het proces en ervoor zorgen dat ‍je recht ‌hebt op⁢ de kortingsbon.

Vraag: Is⁣ er een deadline voor het ​aanvragen van‌ de kortingsbon van 250 euro van Brico?

Antwoord: Ja, er is een deadline voor het aanvragen​ van de kortingsbon van 250⁢ euro van Brico. Klanten moeten ​hun⁢ aanvraag indienen binnen een specifieke ⁢periode na de uitvoering van de EPC-scan. Het is belangrijk om ​op‌ de hoogte te blijven van ‍de laatste⁤ informatie en aankondigingen van Brico om ervoor te zorgen dat je​ de deadline ⁤niet mist. ‌Brico zal duidelijk de datum⁤ communiceren waarop de​ aanvragen moeten zijn ingediend.

In conclusie, Brico streeft ⁤naar‍ optimale klanttevredenheid en duurzaamheid, wat ‌duidelijk⁣ blijkt ⁣uit hun nieuwe‍ initiatief om klanten ⁢te vergoeden met een ⁢kortingsbon ter​ waarde van‍ 250 euro na het uitvoeren ⁣van ‍een ⁤EPC-scan. Deze scan is niet alleen voordelig voor de klant op⁢ de lange termijn, maar draagt ook bij aan een energie-efficiënter⁢ en milieuvriendelijker huis. Door het stimuleren van energiebesparende maatregelen, toont Brico ⁣haar inzet ⁢voor een groenere toekomst ​en biedt​ zij tevens een tastbaar voordeel aan haar klanten. Kortom, met dit nieuwe initiatief toont Brico haar voortdurende toewijding⁤ aan klanttevredenheid ⁣en milieubewustzijn.

Rate this post

Door admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *