regenwaterput

Het gebruiken van regenwaterputten kan een zinvolle voordelige keuze zijn tegenover andere waterbesparende methodes, zeker voor degenen die op zoek zijn naar walletvriendelijke oplossingen voor het regenwater. Met behulp van de regenwaterput berekeningsservice “Groenblauwpeil” kunt u eenvoudig en snel uw ideale regenwaterput bepalen, zodat u het meeste rendement uit uw waterbesparende investering kunt halen. Lees verder om meer te weten te komen over hoe je met Groenblauwpeil je ideale regenwaterput kunt berekenen.
Bereken vandaag nog je ideale regenwaterput met het groenblauwpeil

1. Wat is het Groenblauwpeil?

Het groenblauwe peil is een geografische meetinstrument bestaande uit twee deelpeilers genaamd de groenpeiler en de blauwe peiler. Het doel van deze peilers is om de zuiveringsemulgator te definiëren voor een bepaalde afwateringsgebied om zo de waterkwaliteit te monitoren.

De Groenpeiler

De groenpeiler omvat alle factoren die de gezondheid van een waterlichaam beïnvloeden. Dit omvat o.a. de beoordeling van fysische kenmerken zoals o.a. de temperatuur en het zuurgraad van het water. Daarnaast wordt ook de biodiversiteit en de biologische kwaliteit beoordeeld, zoals de aanwezigheid van verschillende soorten algen, diertjes en planten.

De Blauwe Peiler

De blauwe peiler beoordeelt de kwaliteit van het water door onder andere de kwaliteit van instromend en uitstromend water te vergelijken. Verder worden metingen uitgevoerd die te maken hebben met zuiveringsprocessen, zoals aerobe behandeling, fysisch-chemische behandeling en filtratie door zand. Het eindresultaat wordt bepaald door de hoeveelheden stoffen zoals fosfaten, zware metalen en zeldzame elementen die in het water terechtkomen.

Bij het beoordelen van het groenblauwe peil worden de resultaten van de groen- en de blauwe peilers gecombineerd. Als beide resultaten boven het minimum zijn ingesteld door de overheid, wordt dit als acceptabel gezien.

2. Waarom een regenwaterput berekenen?

Een regenwaterput berekenen kan een veel voorkomend onderdeel zijn van een gezond waterbeheer. Wanneer een regenwaterput goed is gepland en op een goede, efficiënte manier toegepast, kan dit leiden tot een aanzienlijke vermindering van ongewenste regenwaterverspreiding en wateroverlast. Om een regenwaterput zo effectief mogelijk te maken, is het van belang dat deze wordt berekend op basis van een aantal factoren.

Een van de belangrijkste factoren bij het berekenen van een regenwaterput is de hoeveelheid neerslag die het gebied waarin de put moet worden geplaatst kan verwachten. Deze hoeveelheid neerslag beïnvloedt de geschiktheid van het gebied voor het plaatsen van een regenwaterput en de capaciteit ervan. Daarnaast moet de diepte, breedte en diepgang van de put ook rekening houden met de erosie- en infiltratiecapaciteiten van het betrokken gebied.

Er zijn enkele regelgevingen waaraan een regenwaterput moet voldoen wanneer deze wordt ingesteld. Om ervoor te zorgen dat de regenwaterput voldoet aan deze eisen, is het van essentieel belang om de juiste hoeveelheid water te berekenen. Daarom is het belangrijk om te weten hoeveel water verlost kan worden in een bepaalde situatie om revisie te voorkomen bij installatie. Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar, zoals de schatting van de normale waargenomen neerslaghoeveelheid en het gebruik van hydrologische modellen.

3. Bereken je ideale regenwaterput met het Groenblauwpeil

Het Groenblauwpeil is een hulpmiddel dat je helpt om je optimale regenwaterput af te stemmen op jouw bestaande drainage. De hoeveelheid en tijdsduur van het regenwater moeten optimaal zijn voor een maximale efficiënte wateropname in je regenwaterput.

Het Groenblauwpeil biedt een berekening voor het bepalen van de optimale oppervlakte van je regenwaterput, afhankelijk van de locatie, de grootte van het bouwterrein en andere factoren. Met dit systeem kun je simpel en eenvoudig een op maat gemaakte regenwaterput bouwen.

Hieronder zetten we de stappen op een rij voor het berekenen van je ideale regenwaterput met het Groenblauwpeil:

 • Stap 1: Bereken de oppervlakte van je terrein, inclusief paden, wegen, tuinen, gebouwen en andere vlakken.
 • Stap 2: Geef je terrein in in het Groenblauwpeil.
 • Stap 3: Verzamel alle relevante gegevens over regenval, waterafvoer en bodemeigenschappen.
 • Stap 4: Voer deze gegevens in in het Groenblauwpeil.
 • Stap 5: Analyseer en bereken de relevante parameters voor de perfecte regenwaterput.

4. Handige tips bij het bepalen van je regenwaterput

1. Kies het juiste materiaal

Bij het bepalen van je regenwaterput is het belangrijk om te weten dat er verschillende materialen op de markt verkrijgbaar zijn. Klei biedt bijvoorbeeld betere filtratie, maar is duurder dan plastic of beton. Examineer verschillende materialen om te kiezen welke het meest geschikt is voor uw toepassingen.

2. Overweeg de omvang en diepte

Om een effectief regenwater te verzamelen, is het belangrijk om zowel de omvang als de diepte van uw regenwaterpool te overwegen. De omvang is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is om regenwater te verzamelen. Diepte is ook belangrijk en moet voldoen aan de lokale building code.

3. Gebruik de juiste equipement

Bij het bepalen van uw regenwaterput dien je een aantal essentiële constructie-uitrusting, zoals een boormachine, een buizenlegger en een aardappelpothouder. Verder is het ook belangrijk om een grondwaterdrukmeter, kabelspanning, klemmen, bevestigingsplaat en koppelingsmiddelen te gebruiken.

 • Kies het juiste materiaal;
 • Overweeg de omvang en diepte;
 • Gebruik de juiste equipement.

5. Bespaar met je ideale regenwaterput op lange termijn

Met een regenwaterput ben je in staat om water op te vangen, te behouden en te hergebruiken. Je waterverbruik wordt verminderd terwijl het milieu en je portemonnee ook beide ervoordeel van hebben.

Voordelen van een regenwaterput zijn onder andere:

 • Het water wordt optimaal benut.
 • Bespaar je op lange termijn kosten die je normaal aan het waterbedrijf moet betalen.
 • Het water kan gebruikt worden als slootwater of voor gebruik in je tuin.

Daarnaast vermindert de regenwaterput ook het risico op overstromingen, verdamping en erosie, waardoor het voor het milieu en het grondwater meer voordelen biedt. Een regenwaterput is eenvoudig te installeren en heeft weinig onderhoud nodig. Met een regenwaterput ben je gegarandeerd van jarenlange besparingen op lange termijn.

Als uw regenwaterput kiest volgens de richtlijnen van het groenblauwpeil, kunt u op de lange termijn veel opbrengen van het systeem: u bespaart op uw waterrekening en helpt het milieu. Bereken vandaag nog uw ideale regenwaterput om optimaal gebruik te maken van deze voordelen.

5/5 - (1 stemmen)

Door admin